การวาดภาพระบายสีประกอบเรื่องราวชิงถ้วยพระราชทาน

การวาดภาพระบายสีประกอบเรื่องราวชิงถ้วยพระราชทาน

งานปฎิบัติการวาดภาพระบายสีประกอบเรื่องราวชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      โครงการ “ อาหารไทย  หัวใจดี ” โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ  สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   จัดงานปฎิบัติการวาดภาพระบายสีประกอบเรื่องราว ชิงถ้วยพระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

 

     เมื่อเร็วๆ นี้โครงการ  “อาหารไทย  หัวใจดี ”  โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดงานปฏิบัติการวาดภาพระบายสีประกอบเรื่องราว  “โครงการอาหารไทย หัวใจดี ”  ขึ้น  ณ  โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์    โดยมี    ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช  รองประธานคนที่  1   มูลนิธิหัวใจฯ และคุณสุดสวาท  พลานันทกุลธร   รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ให้เกียรติเปิดงานโดยการร่วมระบายสีรูปสัญลักษณ์ของ  “ โครงการอาหารไทย   หัวใจดี ”


      โดยทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นว่าศิลปะเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กๆ  ได้ง่าย   จึงได้นำศิลปะการวาดภาพระบายสี  มาปลูกฝังให้เด็กไทยได้รู้ถึงการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  และมีประโยชน์ต่อหัวใจและร่างกาย    ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร     โดยผลงานของแต่ละโรงเรียนจะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ผลงาน     ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจาก   โครงการ  “อาหารไทย  หัวใจดี ”  โดยมูลนิธิหัวใจฯ   และที่สำคัญผลงานทั้ง 10 ผลงาน   จะได้นำขึ้นกราบบังคมทูล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธาน  มูลนิธิหัวใจฯ   เพื่อทรงวินิจฉัยผลงานยอดเยี่ยม  1 ผลงาน    เพื่อเข้ารับถ้วยพระราชทานในโอกาสต่อไป     


มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย    ในพระบรมราชูปถัมภ์