โครงการอาหารไทย หัวใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เด็กไทยหัวใจดีได้ ถ้าเข้าใจเลือกกิน (เด็กไทยหัวใจดี๊ดี)” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

โครงการอาหารไทย หัวใจดี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เด็กไทยหัวใจดีได้ ถ้าเข้าใจเลือกกิน (เด็กไทยหัวใจดี๊ดี)” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560