ภาพในโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพในโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ประจำปี ๒๕๖๐

 โครงการ อาหารไทย หัวใจดี ได้เข้าร่วมงาน  thaifex เมื่อวันที่ 31 พ.ค - 4 มิ.ย.2560 ณ เมืองทองธานี