ภาพอบรมในโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพอบรมในโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ประจำปี ๒๕๕๙