วีดีโอ อื่นๆ

DVD Thai Food อาหารไทย หัวใจดี


รายการธรรมาภิบาล ตอน โครงการอาหารไทยหัวใจดี 1 (04/07/58)


รายการธรรมาภิบาล ตอน โครงการอาหารไทยหัวใจดี 2 (11/07/58)


รายการ หนี้แผ่นดิน ตอน: อาหารประเภทใดเป็นภัยต่อหัวใจ พบกับ: ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ เลขานุการโครงการอาหารไทย หัวใจดี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ