หลักเกณฑ์TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES

หลักเกณฑ์TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES

TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES               09-05-07

1. Cereal & Products ( ธัญชาติ และ ผลิตภัณฑ์ ) code. C-0000

Whole Grains     

(except polished grains)

All acceptable

Cereal Products

Sodium

250mg/100g or less

Dietary fiber

2g/100Cal or more

Added sugar

7g/100g or less

Fat

3g/100g or less

2. Seafood Meat & Products ( อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์ )

2.1 Seafood & Products  (อาหารทะเล และ ผลิตภัณฑ์)   code. S-0000

Fresh & Frozen

Sodium

No added sodium

Processed

Sodium

240mg/100g or less

Canned Tuna & other fish

Fat

Sodium

Added SFA or PUFA <  20% of  total fatty acid

270mg/100g or less

2.2 Meat & Products (เนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์)  code. M-0000

Fresh & Frozen

Fat

Sodium

7g/100g or less

80mg/100g or less

Luncheon Meats

    

Fat

Sodium

3g/100g or less

500mg/100g or less

2.3 Poultry & Products  (สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์)

fresh & frozen

 

Fat

Sodium

7g/100g or less

80mg/100g or less

Processed

Fat

Sodium

7g/100g or less

300mg/100g or less

 

 

 

3.  MILK & DAIRY PRODUCTS (นม และ ผลิตภัณฑ์)  code. D-0000

Liquid Milk

 

Fat

Added sugar

2g/100g or less

0-5g/100g

Dried Milk (as reconstituted)

Fat

2g/100g or less

Yoghurt

Fat

Added sugar

2g/100g or less

15% or less

4. Fat & Oil & Products (ไขมัน น้ำมัน และผลิตภัณฑ์)  code. F-0000

 

SFA : MUFA

1 : 1.5-2

PUFA น้อยกว่า MUFA

Trans fatty acid

0.5g/100g or less

Vitamin E

2mg/100g or more

5. Legumes & Products (ถั่ว และ ผลิตภัณฑ์)  code. L-0000

Legumes

All acceptable

Tofu

Sodium

120mg/100g or less

Vitamin E

2mg/100g or more

Added Sugar

7g/100g or less

Total fat

2.5g/100g or less

MUFA

SFA : MUFA = 1 : 1.5-2

Dietary fiber

3g/100Cal or more

Trans fatty acid

0.5g/100g or less

Peanut Butter (เนยถั่ว)

Sodium

No added sodium

Soy Milk (น้ำนมถั่วเหลือง)

Added Sugar

Fat

Sodium

7g/100g or less

2.5g/100g or less

120mg/100g or less

Meat Alternatives - soy

Fat

Sodium

10g/100g or less

120mg/100g or less