โครงการ "อาหารไทย หัวใจดี"

หลักเกณฑ์TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES

หลักเกณฑ์TFGH FOOD APPROVAL GUIDELINES

อ่านต่อ...

โครงการ “อาหารไทย หัวใจดี”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนิน โครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” โดยออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”

อ่านต่อ...

ทางออกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงโรคหัวใจและอัมพาต

การกินอาหารที่มีประโยชน์และให้คุณค่ากับร่างกายสูง เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย แบ่งกลุ่มอาหารที่ให้ประโยชน์ และถือเป็นกลุ่ม "อาหารรักษ์หัวใจ" สำหรับเลือกรับประทานได้ 6 กลุ่ม

อ่านต่อ...

9 อาหารมีประโยชน์ ลดคอเลสเตอรอล

คอเรสเตอรอลมีทั้งที่มีประโยชน์ ถ้ามีในปริมาณที่พอดี แต่ก็เป็นโทษได้ หากมากเกินไป เพราะมันอาจจะทำให้เกิดตะกรันในหลอดเลือด ทำให้เกิดอันตราย อย่างถ้าไปขังกันเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตกะทันหัน

อ่านต่อ...

DVD Thai Food อาหารไทย หัวใจดี

ดูวีดีโออื่นๆ...